_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Publications
1997 Shards of Iron Age Communications - Internal structures and external contacts on Late Roman Iron Age Funen. Monographs on Ceramology. Lund. (Avhandl.)

1999 Regionality in the study of the Ertebölle Culture. Archaeological Dialogues 6:1.

2000 Dünnschliffuntersuchungen an Keramikscherben von Mölleholmen, Kirchspiel Sövde,Schonen. Anhang 1 in Kelm, R. Mölleholmen. Eine slawische Inselsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Südschweden. University of Lund. Institute of Archaeology. Report Series. No. 74. Lund.

2000 Hur ohygieniska var de? Populär Arkeologi nr 4.

2001 Temper for the sake of coherence. Analyses of bone and chaff tempered ceramics from Iron Age Scandinavia. European Journal of Archaeology 4/3.

2001 The question of embedding. A response to articles by Tite, Sillar and Livingstone-Smith.  Archaeometry 43.2.

2002 Totalt 9 kapitel i Lindahl, A., Olausson, D., och Carlie, A. (red) Keramik i Sydsverige – en handbok för arkeologer. Monographs on Ceramics no.1, Report Series no. 81 och RAÄ UV Syd Rapport 2002:6. Lund. (Läromedel).

2003 Pottery as a source of structural information – Internal structure and external contacts of Uppåkra 0-400 AD.  In Larsson, L & Hårdh, B. eds. Centrality – Regionality. The social structure of southern Sweden during the Iron Age. Uppåkrastudier 7. Acta Archaeologica Lundensia Ser. In 8º, no 40. Stockholm.

2003 Neolitiskt keramikhantverk i Välabäcksdalen – lokalt och regionalt.  I  Svensson, M.  (red.)
I  det neolitiska rummet. Skånska spår - arkeologi längs Västkustbanan. Riksantikvarieämbetet
UV-Syd.

2003 Late Iron Age Metal Craft Ceramics at Uppåkra. I Hårdh, B. (red) Flera fynd i centrum.
Materialstudier i och kring Uppåkra. Uppåkrastudier 9. Acta Archeologica. Lundensia. Ser in 8º,
no 45. Stockholm.

2006 Pottery and space. Macro and micro studies of West Scanian settlement pottery 500 BC-
500 AD. I Carlie, A. (red.) Järnålder vid Öresund. Skånska  spår. Arkeologi längs Västkustbanan.
Riksantikvarieämbetet UV-Syd .

2006 HOLES. A review of the interpretation of vessels with one or more extra holes from the
Late Bronze Age and Iron Age in South Scandinavia. In Gibson, A. (ed) Prehistoric Pottery :
Some Recent Research BAR International Series 1509.

2007 Gjutformsanalys. Bilaga 3 i Bäck, M. & Romedahl, H. (red.) Björn Olssons bronsgjuteri i stormaktstidens Västerås. UV Bergslagen rapport 2006:22. Riksantikvarieämbetet.

2008. A technological study of crucibles from Helgö and Bäckby. In Clarke, H & Lamm, K (eds.)
Excavations at Helgö XVII.

2008. Teknisk keramik från Lunda. I Andersson, G. & Skyllberg, E. red. Gestalter och gestaltningar – om tid, rum och händelser på Lunda. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska undersökningar. Skrifter nr 72.

2008. Räf, E. & Stilborg, O. Varifrån kom järnet? Förhistorisk järnframställning i Östergötland. I
Räf, E. (red.) Varifrån kom järnet? Förhistorisk järnframställning i Östergötland.

2009. Vid vatten, sten och jord: studier av keramikoffer vid Käringsjön och andra lokaliteter i Halland och Östergötland. I Carlie, A. (red.) Järnålderns rituella platser.  Utskrift 9. Stft. Hallands Länsmuseer. Kulturmiljö Halland. Halmstad.

2009. Holm, L. & Stilborg, O. Ceramics as a Novelty in Northern and Southern Sweden. In Zwelebil, M.  & Jordan, P. eds.  Ceramics before farming. The Dispersal of Pottery Among Prehistoric Eurasian Hunter-Gatherers. Institute of Archaeology, University College London.

2010. Nösler, D & Stilborg , O. 2010. Shape and ware. Notes on a progressing study of Iron Age and  Early Medieval pottery from Flögeln-Eekhöltjen and Loxstedt in the Elbe-Weser-Triangle. In   Ramminger, B. & Stilborg, O. (eds.) Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik I: Methoden, Anwendungsbereiche, Auswertungsmöglichkeiten. Universitätsforschungen zur Prähist. Archäologie Band 176.

2012. On the other side. A case of cultural encounter between the Pitted Ware Culture and the
Battle Axe Culture in Eastern Sweden. In B. Ramminger & O. Stilborg eds. Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik II.

2012. Vävtyngder och teorier – textilhantverk i Målserum. I V. Palm red. Västerviks historia.
Förhistoria och arkeologi I. Årsbok för Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening Medd. nr 68 (2011).
Västerviks Museum.

2013. Papmehl-Dufay, L., Stilborg, O, Lindahl, A. & Isaksson, S. For everyday use and special
occasions: A multi-analytical study of pottery from two Early Neolithic Funnel Beaker (TRB)
sites on the island of Öland, SE Sweden. In Ramminger, B., Stilborg, O. & Helfert, M.(eds.) Naturwissenschaftliche Analysen vor- und frühgeschichtlicher Keramik III. Universitätsforschungen zur Prähist. Archäologie Band 238.

2014. Rambodal i Norrköping – om keramik och identitet under den yngre bronsåldern. Fornvännen 2014/3.

2016. Van Thienen, V., Agricola, C., Stilborg, O. & Heeren, S. Characterising terra nigra foot-
vessels of the Late Roman period (4th – 5th century) from Germany, the Netherlands and Belgium. Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 47, Heft 1, p. 87-106. Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz.

2017 Pottery craft tradition in transition – from organic recipes to mixtures of rock and hair.  Journal of Archaeological Science: Reports 16. pp 658-664.