_______________________________________________________________________________________________________________________________________
SKEA Stilborg Keramikanalys är en enskild firma som erbjuder analyser, forskning, undervisning och konsultbistånd rörande främst keramiska material från förhistoriska och historiska kontexter effektivt och på hög kvalitetsnivå. 

SKEA erbjuder olika keramiska analyser; basregistrering av arkeologiska keramikfyndmaterial – såväl kärl som teknisk keramik; kunskapsförmedling /kompetenshöjning; FOU-bistånd/fältarkeolog med keramisk specialkompetens.

SKEA har nära samarbeten med KFL (Keramiska Forskningslaboratoriet, Lunds Universitet), GAL (Geoarkeologiska Laboratoriet, SHMM) och AFL (Arkeologiska Forskningslaboratoriet, Stockholms Universitet).Kontakt:

SKEA
c/o O. Stilborg
Rosengatan 17
784 65 Borlänge

E-post: skea (at) stilborg.se

Tel. 0730-525701